Medlemskap

Som medlem i HMCK så förväntas du hjälpa till i klubben, det som förväntas av alla medlemmar är följande:

  1. Hålla i vakten de veckor som man tilldelas.
  2. Hjälpa till vid minst två arbetsdagar/kvällar.
  3. Hjälpa till vid de hemmatävligar som klubben annordnar. Kan man ej deltaga så är man skyldig att ordna en ersättare vid dessa tillfällen,
0-7år inkl. träningsavgift200kr/person
8-12år inkl. träningsavgift550kr/person
13-17år inkl. träningsavgift900kr/person
18+ inkl. träningsavgift1300kr/person
Övriga exkl. träningsavgift250kr/person
Förare under 18 år måste ha en ansvarig målsman som också är medlem
Åldern som anges ovan gäller för året man fyller, inte ålder vid betalningstillfället

Nya medlemmar

För att bli medlem så måste du först betala in enligt tabellen ovan. Betalningen ska skickas till Bankgiro 616-8355 (Swedbank). Ange den nya medlemmens personnummer i meddelandet.

När du har skickat betalningen behöver du skicka ett mail till hokensasbanan@gmail.com. Ange medlemmens personnummer i ämnesraden. Koperia sedan in mallen nedan, och fyll i rätt information.

Förnamn: 
Efternamn: 
Personnummer (10 siffror): 
Mobilnummer: 
Mail: 
Målsman (Om medlemmen inte är mynding): 

Förnya medlemsskap

För att bli medlem så måste du först betala in enligt tabellen ovan. Betalningen ska skickas till Bankgiro 616-8355 (Swedbank). Ange medlemmens personnummer i meddelandet.

Skicka sedan ett mail till hokensasbanan@gmail.com och i mailets ämne anger du medlemmens personnummer. Mailet ska innehålla att du har betalat, hur mycket du har betalat samt om några kontaktuppgifter behöver uppdateras.